604 524 057

RODO Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, w tym także danych wrażliwych, (na przykład informacji
  o zdrowiu), które podajesz podczas wizyty w naszym gabinecie oraz w każdy inny sposób, w jakiejkolwiek formie, jest Daria Sałamaj prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Trychologiczny CosmetCare Daria Sałamaj Plac Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław, NIP: 8862746569 REGON: 021752130.

 2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.

 3. W naszym gabinecie przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, data urodzenia, informacje o odbytych zabiegach, informacje o ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonania zabiegów itp. Zostaniesz o nie poproszony/a w trakcie rejestracji lub konsultacji przed zabiegiem.

 4. W każdym przypadku podawania nam Twoich danych osobowych będziesz informowany/a o podstawie
  i celu gromadzenia takich danych.

 5. Twoje dane osobowe podawane przed wykonaniem usługi, w szczególności dane wpisywanie do karty konsultacyjnej związane z Twoim zdrowiem, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy
  i realizacji usługi oferowanej w naszym gabinecie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.

 7. Twoje dane osobowe podawane w celach marketingowych, będą gromadzone tylko na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 6 jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji pozostałych usług oferowanych przez nasz gabinet, a wyraźnie zawartych w treści zgody, którą otrzymasz do podpisania. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.

 9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu,
  w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

 • marketingu własnych produktów lub usług- do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody,

 • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

 1. Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych.

 2. Twoje dane nie będą udostępniane do państw trzecich.

 3. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 4. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przez jej cofnięciem.

 5. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki należy skontaktować się z Daria Sałamaj, Plac Solidarności 1/3/5, 53-551 Wrocław.